Confidentialitate

Păstrăm deplina confidenţialitate asupra datelor personale ale celor care se înregistrează în Programul Acces Rapid.


Niciodată nu transmitem aceste date către terţi.


Folosim adresele de e-mail și celelalte date numai pentru a transmite informaţii utile, pentru primirea cărora cei care se înregistrează în Programul Acces Rapid și-au dat acordul odată cu înregistrarea lor.


Detestăm spam-ul şi luptăm împotriva lui.


Cei care se înregistrează în Programul Acces Rapid au la îndemână toate informaţiile necesare pentru a lua legătura cu noi şi ne pot cere oricând şi fără explicaţii să nu le mai trimitem informaţii.